Suzana Marjanić

Suzana Marjanić – 1969, is on the staff at the Institute of Ethnology and Folklore Research in Zagreb, where she realises her interests in the theories of ritual and myth, critical animal studies and the performance studies. She published the book Voices of “Bygone Days”: Transgressions of Worlds in Krleža’s Notes 1914-1921/22 (2005), Chronotope of Croatian Performance Art: From Traveleri until Today (2014) and The Topoi of Performance Art: A Local Perspective (2017). She co-edited the collection Cultural Bestiary (2007) and its sequel Literary Animal: Cultural Bestiary 2 (2012) with A. Zaradija Kiš, The Folklore Studies Reader (Zagreb, 2010) with M. Hameršak, Mythical Anthology (2010) with I. Prica, the collection Krleža’s EU/rope furiosum (2016) with B. Koštić and the collection Ecofeminism: between Women’s and Green Studies (2020) with G. Đurđević.

Suzana Marjanić – (ur. 1969) jest zatrudniona w Instytucie Etnologii i Badań Folklorystycznych na Uniwersytecie Zagrzebskim, gdzie rozwija badania z zakresu teorii rytuału i mitu, animal studies oraz studiów performatywnych. Opublikowała monografie: Voices of “Bygone Days”: Transgressions of Worlds in Krleža’s Notes 1914-1921/22 (2005), Chronotope of Croatian Performance Art: From Traveleri until Today (2014) oraz The Topoi of Performance Art: A Local Perspective (2017). Współredagowała książki zbiorowe Cultural Bestiary (2007) oraz jej kontynuację Literary Animal: Cultural Bestiary 2 (2012) wraz z A. Zaradiją Kiš, The Folklore Studies Reader (2010) z M. Hameršak, Mythical Anthology (2010) z I. Pricą, Krleža’s EU/rope furiosum (2016) z B. Koštić oraz Ecofeminism: between Women’s and Green Studies (2020) z G. Đurđeviciem.