Stewart King

Stewart King – lectures at Spanish and Latin American Philology, and coordinates the International Literature program at Monash University in Australia. He has published many texts on contemporary Catalan and Spanish works, in particular criminal prose, and at the moment he is finishing work on a monograph on cultural identity and criminal prose from Spain.

Stewart King – wykłada na Filologii Hiszpańskiej i Latynoamerykańskiej, a także koordynuje program Literatur Międzynarodowych na Monash University w Australii. Opublikował wiele tekstów na temat współczesnych utworów katalońskich i hiszpańskich, w szczególności prozy kryminalnej, a w tej chwili kończy pracę nad monografią dotyczącą tożsamości kulturowej i prozy kryminalnej z Hiszpanii.