Rafał Koschany

Rafał Koschany (1975) – professor at AMU, PhD, D.litt., head of the Department of Semiotics of Culture at the AMU Institute of Cultural Studies, editor in chief of “Kultura Współczesna. Teorie – Interpretacje – Praktyka”. His research interests are focused on the theory of interpretation, the borderline between literature and film studies, urban cultural studies and cultural education. Author of Przypadek. Kategoria artystyczna i literacka w literaturze i filmie [Coincidence. Artistic and literary categories in literature and film] (2006, 2nd edition in 2016) and Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu [Instead of interpretation. Between a cinematographic experience and understanding a film] (2017), as well as numerous papers published in academic journals and edited volumes. Co-editor of, among others: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura [Horizons of interpretation. Around the thought of Paul Ricoeur] (2003), Fenomen słowa [Phenomenon of word] (2009), Musical. Poszerzanie pola gatunku [Musical. Extending the genre] (2013), Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje [The republic of musicals. History – genre – interpretations] (2020), Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie [Cultures in motion. Migrations, transfers, epistemologies] (2019).

Rafał Koschany (1975) – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Semiotyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Współczesna. Teorie – Interpretacje – Praktyka”. Swoje zainteresowania badawcze skupia na teorii interpretacji, pograniczu literaturoznawstwa i filmoznawstwa, kulturowych studiach miejskich oraz edukacji kulturowej. Autor książek Przypadek. Kategoria artystyczna i literacka w literaturze i filmie (2006, II wyd. 2016) i Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu (2017), a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz tomach zbiorowych. Współredaktor kilku książek, m.in.: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura (2003), Fenomen słowa (2009), Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013), Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje) (2020), Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie (2019).