Rafał Kochanowicz

Rafał Kochanowicz – professor at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of Fantastyka – klucz do wyobraźni (2001), Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni hu­manistycznej. Analizy, interpretacje I wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury (2012). Co-editor of the volumes Fanta­styka w obliczu przemian (2012), Fantastyka. Pajdologia. Dydaktyka (2018). He is interested in the widely understood fantasy, computer games and pop culture.

Rafał Kochanowicz – dr hab. prof. UAM w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Fantastyka – klucz do wyobraźni (2001), Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury (2012). Współredaktor tomu Fantastyka w obliczu przemian (2012), Fantastyka. Pajdologia. Dydaktyka (2018). Interesuje się szeroko pojętą fantastyką, grami komputerowymi i kulturą popularną.