Piotr Kubiński

PhD, is a literary scholar who studies digital media. His doctorate was awarded on the basis of his work Poetyka gier wideo (Poetics of Video Games), which received the Polish Communication Association award for Best Doctoral Thesis in the area of Media and Communication Studies in its “Doktorat ’14” contest. Employed in the Department of Comparative Studies at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, he is the secretary of the Section for Intersemiotic and Intermedial Studies at UW, and recipient of a grant from the Foundation for Polish Scholarship. He is the author of the monograph Gry wideo. Zarys poetyki (Video Games. Outline of Poetics).

Dr, literaturoznawca, badacz mediów cyfrowych. Stopień doktorski otrzymał na podstawie rozprawy Poetyka gier wideo nagrodzonej w Konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu „DOKTORAT ’14”. Pracownik Zakładu Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor monografii Gry wideo. Zarys poetyki.