Paweł Dziel

Paweł Dziel – PhD candidate at Faculty of Humanities, University of Szczecin. He is working on a PhD dissertation on Barbara Skarga’s journalistic writing. Author of academic papers and critical sketches on contemporary Polish literature. He has published, among others, in “Pogranicza” and “Autobiografie”. His main research interests concern journalistic writing, autobiographism, and relations between philosophy and literature.

Paweł Dziel – doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowuje pracę doktorską na temat eseistyki Barbary Skargi. Autor artykułów naukowych oraz szkiców krytycznych z zakresu współczesnej literatury polskiej. Publikował m.in. w „Pograniczach” i „Autobiografii”. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują eseistykę, autobiografizm oraz relacje między filozofią a literaturą.