Patryk Szaj

Patryk Szaj is a doctoral candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at the Adam Mickewicz University in Poznań. He is interested in literary theory and links between literature, philosophy, and new hermeneutics. His work has been published in “Pamiętnik Literacki,” “Czas Kultury,” “Czytanie Literatury,” “Analiza i Egzystencja,” and “Kultura Współczesna.” In 2015-16 he was Fellow of the Adam Mickiewicz University Foundation.

Patryk Szaj – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teorią literatury, związkami literatury z filozofią, hermeneutyką ponowoczesną. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Czasie Kultury”, „Czytaniu Literatury”, „Analizie i Egzystencji”, „Kulturze Współczesnej”. Stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016.