Michalina Kmiecik

Michalina Kmiecik literary scholar at the Department of Literary Theory and the Center for Research on the Avant-garde of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. Her research interests include the history of Polish and European avant-garde (Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia [Images of places: Topic and atopic images of space in the poetry of Julian Przyboś], Cracow 2013; Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku [Roads of negativity: Aesthetic and religious trend in avant-garde poetry and music in the 20th century], Cracow 2016). She has published in Teksty Drugie, Ruch Literacki, and Pamiętnik Literacki. She prepared a genetic edition of the encrypted version of Wat’s Dziennik bez samogłosek [Diary without vowels] (Cracow 2018). Currently, together with Iwona Boruszkowska, she is working on the project Style zachowań awangardowych [Avant-garde behavior styles] (NCN, Sonata 10).

Michalina Kmiecik – literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Ośrodku Badań nad Awangardą Wydziału Polonistyki UJ. Autorka książek o historii polskiej oraz europejskiej awangardy (Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia, Kraków 2013; Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Kraków 2016). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim” czy „Pamiętniku Literackim”. Przygotowała genetyczną edycję zaszyfrowanej wersji Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata (Kraków 2018). Obecnie, wraz z Iwoną Boruszkowską, pracuje nad projektem Style zachowań awangardowych (NCN, Sonata 10).