Michał Larek

Michał Larek (b. 1978) is a writer, literary critic, and teacher. He works at the Institute of Polish Philology of UAM in Poznan (the Faculty of Literature and Modern Culture). He studies techniques for capturing the reader’s attention and leads workshops in storytelling. In 2014 he published the book “Dead Body”, a true crime book about Edmund Kolanowski, a serial killer from Poznan, and in 2016 he published his crime novel “The Man in White Shoes” inspired by a true story (both books were co-written with the lawyer Waldemar Ciszak). In August of 2017, his book “Fury” came out, which is the first volume of his crime series “Decade”. In 2018, the next two volumes will come out, titled “On the Scent” and “Doom”).

Michał Larek – ur. w 1978 r. Pisarz, literaturoznawca, wykładowca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej). Bada techniki przyciągania uwagi odbiorcy, prowadzi warsztaty ze storytellingu. W 2014 r. wydał Martwe ciała, reportaż o Edmundzie Kolanowskim, seryjnym zabójcy z Poznania, a w 2016 r. powieść kryminalną Mężczyzna w białych butach, inspirowaną autentyczną historią (obydwie książki we współpracy z Waldemarem Ciszakiem, adwokatem). W sierpniu 2017 r. ukazała się Furia, pierwszy tom cyklu kryminalnego zatytułowanego „Dekada”. W 2018 r. ukażą się dwa kolejne, Na tropie oraz Fatum.