Marta Tomczok

Marta Tomczok (1980) – PhD, an assistant professor at the Department of Philology of the University of Silesia in Katowice. Author of books: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (2011), Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012 (2013), Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017), Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (2019 – in print). She is interested in the influence of new methodologies on studies of the Holocaust and other genocides, critical reflection on aesthetics considered past (postmodernism), new animism and the environmental history of coal.

Marta Tomczok (1980) – dr hab., adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książek: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (2011), Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012 (2013), Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017), Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (2019). Interesuje się wpływem nowych metodologii na studia o Zagładzie i innych ludobójstwach, refleksją krytyczną nad estetykami uznanymi za minione (postmodernizm), nowym animizmem oraz historią środowiskową węgla.