Marta Rakoczy

Marta Rakoczy – kulturoznawczyni, filozofka, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią i historią piśmienności, kulturowymi studiami nad dzieciństwem oraz historią procesów modernizacyjnych. Autorka książek: Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda (2022), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (2018), Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (2012). Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW oraz koordynatorka w Korczakianum – pracowni naukowej Muzeum Warszawy.

Marta Rakoczy – culture expert, philosopher, professor at the Institute of Polish Culture, University of Warsaw. Her research interests include anthropology and history of writing, new childhood studies and history of modernizing processes. Author of Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda [The power of letters. Polish modernization processes and the avant-garde] (2022), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności [Politics of literacy. Field Sketches from paedocentric modernity] (2018), Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego [Word – action – context. On the ethnographic concept of Bronisław Malinowski’s language] (2012). Member of an interdisciplinary childhood studies research teamat the University of Warsaw, and coordinator in Korczakianum – a research laboratory of the Museum of Warsaw.