Marta Koronkiewicz

Marta Koronkiewicz – literaturoznawczyni, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Opublikowała między innymi I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego (Wrocław 2019). Zajmuje się przede wszystkim poezją nowoczesną i najnowszą oraz historią krytyki literackiej. Kontakt: m.e.koronkiewicz@gmail.com.

Marta Koronkiewicz – literary scholar, assistant professor at the Faculty of Philology of the University of Wrocław. Member of the editorial board of “Praktyka Teoretyczna” [Theoretical practice] journal. She published, inter alia, I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego [There is a power of distant life in this elegy. Remarks on Andrzej Sosnowski’s poems] (Wrocław 2019). Her main interests are modern and recent poetry and the history of literary criticism. Contact: m.e.koronkiewicz@gmail.com.