Małgorzata Hendrykowska

Małgorzata Hendrykowska – film and popular culture historian. Professor at The Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at AMU Poznań. Author and editor of books such as Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleciu 1895-1914 [Tracing those shadows. Film in the Polish culture of 1895-1914] (1993); W cieniu braci Lumière [In the shadow of the Lumière brothers] (ed.) 1995); Film w Poznaniu i Wielkopolsce [Film in Poznań and Greater Poland] (with M. Hendrykowski, 1997); Kronika kinematografii polskiej 1895-1997 [A chronicle of the Polish cinematography of 1895-2011] (first edition 1999; second edition (1895-2011), 2011); Widziane po latach. Szkice o filmie polskim [Seen after years. Sketches on the Polish film] (ed. 2000); Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989 [Keys to reality. Sketches and conversations on the Polish documentary film after 1989] (ed., 2005); Smosarska (2007), La seconda guerra mondiale nel cinema polacco (2009), Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania [The Polish film, war and occupation. Themes, motifs, questions] (2011), Hospital of the Transfiguration (from the series Cinema classics, 2017). Author of a monograph Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944 [History of the Polish documentary film] (2015) and the scintific editor of Historii polskiego filmu dokumentalnego 1945-2014 (2015).

Małgorzata Hendrykowska – historyk filmu i kultury popularnej. Profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała m.in. książki: Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleciu 1895–1914 (1993); W cieniu braci Lumière” (red., 1995); Film w Poznaniu i Wielkopolsce (wspólnie z M. Hendrykowskim, 1997); Kronika kinematografii polskiej 1895–2011 (2011); Widziane po latach. Szkice o filmie polskim (red., 2000); Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989 (red., 2005); Smosarska (2007), La seconda guerra mondiale nel cinema polacco (2009); Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania (2011), Szpital Przemienienia (w serii „Klasyka kina”, 2017). Jest autorką monografii Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896–1944 (2015) oraz redaktorem naukowym Historii polskiego filmu dokumentalnego 1945–2014 (2015).