Maciej Duda

Doktor nauk humanistycznych, związany z Poznaniem i Szczecinem, trener, wykładowca (m.in. Gender Studies UAM, Podyplomowe studium Gender mainstreaming przy IBL PAN). Autor książki Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska (2013), współredaktor trzech tomów raportu Gender w podręcznikach (2015). Stypendysta Narodowego Centrum Nauki (Fuga 3). Obecnie prowadzi projekt badawczy pt. Publicystyczna i prozatorska działalność mężczyzn na rzecz polskich ruchów emancypacyjnych i feministycznych w latach 1842- 1939.

PhD in the humanities, has ties to Poznań and Szczecin, coach, lecturer (among other subjects, Gender Studies at AMU, post-graduate program in Gender mainstreaming at IBL PAN [Institute of Literary Studies at the Polish Academy of Sciences]). Author of the book Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska (Polish Balkans. Prose from the Former Yugoslavia in Feminist, Gender, and Post-colonial Contexts. Polish Reception, 2013), co-editor of three volumes of the report on Gender in Textbooks (2015). Awarded a scholarship from the National Center for Scholarship (Fugue 3). Currently engaged in a research project entitled Publicystyczna i prozatorska działalność mężczyzn na rzecz polskich ruchów emancypacyjnych i feministycznych w latach 1842- 1939 (Men’s Journalistic and Prose Activity on Behalf of Polish Feminist and Emancipation Movements in the Years 1842-1939).