Katarzyna Thiel-Jańczuk

Katarzyna Thiel-Jańczuk – Assistant Professor at the Institute of Cultural Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. She holds a Ph.D. in Romance literature. Her research interests include literary and cultural studies, and specifically contemporary life writing and biofiction in France, and the representations of writers (in particular Marcel Proust) in literature and culture. She has written extensively on contemporary French writers (including Nobel Prize winners in literature, Patrick Modiano and Anna Ernaux) and translated books, short stories, and essays (among others, by Michel de Certeau). She is also the editor of the collection Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy [Visual tactics. Michel de Certeau and paintings] (Kraków 2016).

Katarzyna Thiel-Jańczuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa romańskiego, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach badań literaturoznawczych i kulturoznawczych zajmuje się współczesnym pisarstwem auto- i biofikcyjnym we Francji, reprezentacjami pisarzy (w szczególności Marcela Prousta) w literaturze i kulturze. Autorka prac poświęconych współczesnym pisarzom francuskim (m.in. laureatom literackiej Nagrody Nobla, Patrickowi Modiano i Annie Ernaux), redaktorka tomu Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy (Kraków 2016). Autorka przekładów dzieł z zakresu nauk humanistycznych (m.in. Michela de Certeau), a także drobnych przekładów literackich.