Katarzyna Szopa

Katarzyna Szopa – literary scholar, Assistant Professor at the Faculty of Humanities at the University of Silesia in Katowice. She also teaches Gender Studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). Her research interests include contemporary feminist theories and philosophies. She is the author of the monograph Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray [Poetics of blossoming. Gender difference in Luce Irigaray’s philosophy] (Lupa Obscura, IBL 2018) and numerous essays and articles devoted, among others, to Luce Irigaray’s philosophy, contemporary women’s poetry, and feminist criticism. She co-edited Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności [Discourses of hospitality. The ethics of coexistence in the perspective of late modernity] (IBL, 2018) and Płeć awangardy [The Gender of the Avant-garde] (University of Silesia Press, 2019). Since 2014, she has been cooperating with Luce Irigaray and manages the philosopher’s website: workingwithluceirigaray.com. She translated Luce Irigaray’s texts into Polish. She has published her works, among others, in “Pamiętnik Literacki,” “Teksty Drugie,” “Praktyka Teoretyczna”, “Wielogłos” and “Znak”. She is on the editorial board of “Praktyka Teoretyczna” and “Śląskie Studia Polonistyczne.”

Katarzyna Szopa – literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowczyni na Gender Studies IBL PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych teorii i filozofii feministycznych. Autorka monografii Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray (Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2018), a także licznych tekstów i artykułów naukowych poświęconych między innymi filozofii Luce Irigaray, współczesnej poezji kobiet i krytyki feministycznej. Współredagowała książki zbiorowe: Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności (Wydawnictwo IBL, 2018), a także Płeć awangardy (Wydawnictwo UŚ, 2019). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray oraz prowadzi stronę internetową filozofki: workingwithluceirigaray.com. Teksty Luce Irigaray tłumaczyła na język polski. Publikowała między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Praktyki Teoretycznej”, „Wielogłosu” i „Znaku”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.