Katarzyna Biela

Katarzyna Biela – research and teaching assistant at the Institute of English Studies at the Jagiellonian University. She is the PL of the “Diamond Grant,” researching the theater works of B.S. Johnson and Zenon Fajfer.

Katarzyna Biela – pracuje jako asystentka w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje „Diamentowym Grantem” dotyczącym twórczości teatralnej B.S. Johnsona i Zenona Fajfera.