Joanna Krajewska

PhD in the Humanities, author of the book Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym (The dispute on women’s literature in the interwar period, Poznań 2014). Her scholarly interests are focused on literary history of the first half of the twentieth century, theories of literary scholarship, the study of biography and empirical studies of reader response and the psychology of reading. Krajewska is a long-standing collaborator with the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation in the Faculty of Polish Philology at Adam Mickiewicz University.

Doktor nauk humanistycznych, autorka książki „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym” (Poznań 2014). Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół historii literatury pierwszej połowy XX wieku, teorii badań literackich, biografistyki oraz empirycznych badań nad odbiorem i psychologią czytania. Stale współpracuje z Zakładem Literatury XX wieku, Teorii Literatury i sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.