Jerzy Franczak

Jerzy Franczak – writer, essayist, literary scholar. Author of novels and collections of short stories, essay books (e.g. Niepoczytalne, 2019) and academic papers such as: Rzecz o nierzeczywistości. “Nausea” by Jean-Paul Sartre and “Ferdydurke” by Witold Gombrowicz (2002), Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej (2007), Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury (2017), Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii (2019). Researcher at the Faculty of Polish at the Jagiellonian University.

Jerzy Franczak – pisarz, eseista, literaturoznawca. Autor powieści i zbiorów opowiadań, książek eseistycznych (m.in. Niepoczytalne, 2019) oraz rozpraw naukowych: Rzecz o nierzeczywistości. „Mdłości” Jean-Paul Sartre’a i „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (2002), Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej (2007), Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury (2017), Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii (2019). Pracownik naukowy Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.