Jan Rybicki

Jan Rybicki (ur. 1963) – absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ (1987). Wykładał na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym (1991–2000, 2001–2011) oraz na Rice University w Houston (1996–1997, 2000–2001). Od roku 2011 jest adiunktem IFA UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na stylometrii komputerowej języka literackiego w oryginale i przekładzie. Oprócz artykułów naukowych udziela się jako tłumacz literatury anglojęzycznej – przetłumaczył już ok. 30 powieści takich pisarzy, jak Kingsley Amis, John le Carré, Douglas Coupland, William Golding, Nadine Gordimer, Francis Scott Fitzgerald, Kazuo Ishiguro, Kenzaburō Ōe czy Kurt Vonnegut.

Was born in 1963 and is a graduate of the Institute of English Philology at Jagiellonian University (1987). He has lectured at Krakow’s Pedagogical University (1991-2000, 2001-2011) and at Rice University in Houston (1996-1997, 2000-2001). Since 2011 he has been an adjunct at Jagiellonian University’s IEP. His research interests focus mainly on computer-based stylometry of literary language in the original and in translation. Aside from academic articles he translates English-language literature – he already has around thirty translated novels under his belt, by authors such as Kingsley Amis, John le Carré, Douglas Coupland, William Golding, Nadine Gordimer, Francis Scott Fitzgerald, Kazuo Ishiguro, Kenzaburo Oe and Kurt Vonnegut.