Jahan Ramazani

Jest profesorem na Uniwersytecie w Virginii oraz autorem pięciu książek: Poetry and Its Others: News, Prayer, Song, and the Dialogue of Genres; A Transnational Poetics (2009), za którą otrzymał w 2011 Nagrodę Harry’ego Levina Amerykańskiego Stowarzyszenia Komparatystycznego dla najlepszej książki z zakresu komparatystycznej historii literatury opublikowanej w latach 2008-2010; The Hybrid Muse: Postcolonial Poetry in English (2001); Poetry of Mourning: The Modern Elegy from Hardy to Heaney (1994), która znalazła się w finale Nagrody Narodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich; Yeats and the Poetry of Death: Elegy, Self-Elegy, and the Sublime (1990). Jahan Ramazani jest również współredaktorem najnowszych wydań The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry (2003) oraz The Norton Anthology of English Literature (2006, 2012), a także redaktorem współpracującym The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (2012). Jest członkiem Guggenheim Fellowship, NEH Fellowship, otrzymał Stypendium Rhodes, Nagrodę MLA Williama Riley’a Parkera oraz Nagrodę Thomasa Jeffersona, najważniejsze wyróżnienie przyznawane na University of Virginia.

Jahan Ramazani is University Professor and Edgar F. Shannon Professor of English at the University of Virginia. He is the author of five books: Poetry and Its Others: News, Prayer, Song, and the Dialogue of Genres (2013); A Transnational Poetics (2009), winner of the 2011 Harry Levin Prize of the American Comparative Literature Association, awarded for the best book in comparative literary history published in the years 2008 to 2010; The Hybrid Muse: Postcolonial Poetry in English (2001); Poetry of Mourning: The Modern Elegy from Hardy to Heaney (1994), a finalist for the National Book Critics Circle Award; and Yeats and the Poetry of Death: Elegy, Self-Elegy, and the Sublime (1990). He is a co-editor of the most recent editions of The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry (2003) and The Norton Anthology of English Literature (2006, 2012), and an associate editor of The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (2012). He has received a Guggenheim Fellowship, an NEH Fellowship, a Rhodes Scholarship, the William Riley Parker Prize of the MLA, and the Thomas Jefferson Award, the University of Virginia’s highest honor.