Helena Markowska

Doktorantka w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej w ramach studiów w Kolegium MISHiS UW. Interesuje się literaturą romantyzmu i późnego oświecenia. Obecnie bada naukę o literaturze czasów przełomu oświeceniowo-romantycznego oraz początki polskiego literaturoznawstwa akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wileńskim. Szczególne miejsce w kręgu jej zainteresowań zajmują także Juliusz Słowacki (artykuł Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu Mindowe, opublikowany w „Przeglądzie Humanistycznym” 2012, nr 4) oraz Litwa. Pracę magisterską poświęciła postaci Mendoga w literaturze polskiej.

Is a doctoral student in the Department of Poetics, Literary Theory, and Methodology of Literary Research at the Institute of Polish Literature of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw; she holds a degree in Polish Studies and Cultural Studies (focusing on Mediterranean Civilization) from the College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences at the University of Wrocław. Markowska is interested in the literature of the Romantic era and the later Enlightenment. She is currently working on the literature of the turning point of the Enlightenment and Romanticism and the beginnings of Polish academic literary scholarship at the Universities of Warsaw and Wilno (today’s Vilnius). Juliusz Słowacki also occupies a special place in her range of scholarly interests (her article “Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu Mindowe” [The Impotent Cursing of Juliusz Słowacki. On the Godlessness of Mindowe] was published in Przegląd Humanistyczny [Humanities Survey] 2012, no. 4) as does Lithuania. Markowska’s MA thesis discussed the figure of Mendoga in Polish literature.