Helena Markowska-Fulara

Helena Markowska-Fulara (b. 1991), Ph.D., works at the Department of Poetics, Literary Theory and Methodology of Literary Research at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, graduate of MISHiS UW (Polish Studies, Mediterranean Civilization). Her research interests include literature and literary studies of the Enlightenment and Romanticism, Juliusz Słowacki and Lithuania. She has published, among others, in Pamiętnik Literacki, Ruch Literacki, Zagadnienia Rodzajów Literackich, and Przegląd Humanistyczny.

Helena Markowska-Fulara (1991) – doktor, pracuje w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka MISHiS UW (polonistyka, cywilizacja śródziemnomorska). Interesuje się literaturą i wiedzą o literaturze oświecenia i romantyzmu. Ważne miejsce w kręgu jej zainteresowań zajmują także Juliusz Słowacki i Litwa. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Przeglądzie Humanistycznym”.