Elżbieta Muskat-Tabakowska

Elżbieta Muskat-Tabakowska (1942) – emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2002–20012 Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Anglistka, specjalista w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego i teorii przekładu. Tłumacz konferencyjny. Autorka tłumaczeń licznych tekstów literackich i historiograficznych. Jej dorobek obejmuje siedem książek z zakresu językoznawstwa i teorii przekładu oraz ponad 200 oryginalnych artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą. Visiting Professor na kilku europejskich uniwersytetach.

Elżbieta Muskat-Tabakowska – professor emerita at the Jagiellonian University of Kraków, Poland. From 2002 to 2021, she was the acting head of the UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication at the Jagiellonian University. She is an English philologist specializing in Cognitive Linguistics and Translation Studies. She is an interpreter and a translator of many literary and historical works. Her own publications include seven books and over two hundred articles, published in Poland and abroad. She served as a visiting professor at several European universities.