Dorota Kołodziej

Dorota Kołodziej – doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską poświęciła twórczości Andrzej Falkiewicza.

Dorota Kołodziej – PhD candidate at the University of Silesia. Her master’s thesis was on the works by Andrzej Falkiewicz.