Dawid Borucki

Dawid Borucki – ur. 1998 r., doktorant w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM w Poznaniu. Laureat konkursu grantowego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Naukowo interesuje się humanistyką środowiskową oraz teorią i praktyką przekładu literackiego. Razem z wydziałowym Kołem Edytorów „Trantiputl” zaangażowany w organizację wydarzeń kulturalnych promujących sztukę edytorską i typografię.

Dawid Borucki – born 1998, PhD student at the Doctoral School of the School of Language and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznań. Holder of the “Excellence Initiative – Research University” grant. His research interests include the environmental humanities and the theory and practice of literary translation. Together with the Faculty of Polish and Classical Philology’s scholarly circle of editors “Trantiputl,” he is involved in the organization of cultural events promoting the art of editing and typography.