Chiara Taraborrelli

Chiara Taraborrelli – (born 1994, Guardiagrele, Italy, Abruzzo) is a full-time PhD student at the Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw. She is interested in contemporary Italian and Polish literature. She is currently working on a dissertation on the presence and impact of the Covid-19 pandemic in Italian fiction and creative nonfiction, analysed with the tools of Narrative Medicine. She teaches Italian as a foreign language. She has published a monograph (UW Publishing House, 2022) on the Polish reception of Dante: Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz (Polish Dante. Recepcja postaci i twórczości Dante w kulturze polskiej od wieku XV po Miłosz). She made her debut as a writer in 2021 with the book Mesarthim Arietis.

Chiara Taraborrelli – ur. 1994, Guardiagrele, Włochy, Abruzja. Słuchaczka dziennych studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesną literaturą włoską i polską. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą obecności i wpływowi epidemii Covid-19 we włoskiej fikcji i narracyjnej literaturze faktu (creative nonfiction), analizowanej narzędziami Medycyny Narracyjnej. Uczy języka włoskiego jako obcego. Opublikowała monografię (Wydawnictwo UW, 2022) o polskiej recepcji Dantego: Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz (Polski Dante. Recepcja postaci i twórczości Dantego w kulturze polskiej od wieku XV po Miłosza). Jako pisarka debiutowała w roku 2021 książką Mesarthim Arietis.