Bernadetta Darska

Bernadetta Darska was born in 1978. She is a literary critic and received her PhD and habilitation in literary studies. She works at the Institute for Journalism and Communications at UWM. She is a lecturer at the School of Masters of the Pen at Collegium Civitas. Between 2002 and 2009, she edited the literary and cultural journal “Portret.” She has written nine books. Recent publications include “Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku” (2014), “Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego” (2016) and “Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników osiemdziesiątych” (2017). Starting in 2009, she spent six years directing the literary criticism blog, “A to książka właśnie!,” and she now invites you to read “Nowości książkowe:” www.bernadettadarska.blogspot.com

Bernadetta Darska – ur. w 1978 r. Krytyczka literacka. Doktor habilitowana literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka dziewięciu książek. Ostatnio opublikowała Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014), Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016) oraz Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników osiemdziesiątych (2017). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki: „A to książka właśnie!”, teraz zaprasza na „Nowości książkowe”: www.bernadettadarska.blogspot.com