Bartosz Kowalczyk

An assistant professor in the Department of Polish Studies and Media Communication in the Pedagogical-Artistic Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań. His scholarly interests center on modern literature, with a focus on new theoretical situations. He is the author of the book Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu (Ireneusz Iredyński; The Curse of the Return; Poznań 2014).

Adiunkt Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W centrum jego zainteresowań znajduje się literatura nowoczesna z uwzględnieniem nowych sytuacji teoretycznych. Autor książki Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu (Poznań 2014).