Bartosz Kowalczyk

Bartosz Kowalczyk – Assistant Professor at the Department of Polish Studies and Media Communication at the Faculty of Pedagogy and Arts at Adam Mickiewicz University in Poznań. His research interests include modern literature, literary studies, as well as the relationship between literature, literary studies, and the Western esoteric tradition. He is the author of: Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu [Ireneusz Iredyński. The Curse of Return] (Poznań 2014), Szkice o modernizmie [Essays on modernism] (Poznań 2019).

Bartosz Kowalczyk – adiunkt Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W centrum jego zainteresowań znajduje się literatura nowoczesna z uwzględnieniem nowych sytuacji teoretycznych, a także związki literatury i teorii z zachodnią tradycją ezoteryczną. Autor książek: Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu (Poznań 2014), Szkice o modernizmie (Poznań 2019).