Barbara Englender

Barbara Englender (born in 1988), M.A., PhD candidate at the University of Silesia (Polish literary studies). A graduate of Polish philology and cultural studies. Her research interests include the relations between modern poetry and photography. She has published extensively in academic journals such as Maska, Fragile, Radomskie Studia Fotograficzne, as well as in monographs.

Barbara Englender (ur. 1988) – doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w zakresie literaturoznawstwa polskiego. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa. Jej głównym obszarem zainteresowań są relacje między poezją najnowszą a fotografią. Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach (m.in. „Maska”, „Fragile”, „Radomskie Studia Filologiczne”) oraz monografiach.