Arleta Galant

Dr hab., literaturoznawczyni, krytyczka literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka książek Prywatne, publiczne, autobiograficzne (2010), Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (2013), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (w druku). Współredaktorka kilku monografii dotyczących historii literatury kobiet m.in. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami (2011), Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura (2015), Kobieta, literatura, medycyna (2016). Autorka artykułów poświęconych polskiej prozie, tekstom autobiograficznym, narracjom miejskim i feministycznej krytyce literackiej.

A PhD in literary studies, a literary critic, and assistant professor at the Faculty of Twentieth and Twenty-First Century Literature at the Institute of Polish Studies and Cultural Studies at the University of Szczeciń. She is the author of the books Prywatne, publiczne, autobiograficzne ( 2010), Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (2013), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (in publication). She is the co-editor of several monographs on the history of women’s literature, including Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami (2011), Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura (2015), and Kobieta, literatura, medycyna (2016). She is the author of many articles on Polish prose, autobiographical texts, and masculine and feminist narratives in literary critique.