Anna R. Burzyńska

Anna R. Burzyńska – Ph.D., Assistant Professor at the Department of Theater and Drama at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University, Poland. Her research interests include, among others, the transformation of drama, the relationship between literature and science, as well as theater and music. She has published, among others, the monographs Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej [The mechanics of a miracle. Metatheatrical strategies in Polish avant-garde drama] (2005), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka [Face mask. Stanisław Grochowiak’s plays] (2011), and Atlas anatomiczny Georga Büchnera [Georg Büchner’s anatomical atlas] (2022).

Anna R. Burzyńska – dr hab., adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się między innymi wokół przemian form dramatycznych, związków literatury i nauki, a także teatru i muzyki. Opublikowała między innymi monografie Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (2005), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka (2011) oraz Atlas anatomiczny Georga Büchnera (2022).