Anna Kozłowska

Anna Kozłowska – born 1973; PhD, D. Litt at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Director of the Institute of Linguistics and head of the Department of Studies into Authors’ Language. In 1996-2003 member of the Dictionary of Cyprian Norwid’s Language team at Warsaw University. Her research interests involve: authors’ language, especially Cyprian Norwid’s and Karol Wojtyła’s, linguistics methodology, stylistics and syntax. Author of numerous works on linguistics and Norwid, including the monograph Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida [Christianity in Cyprian Norwid’s texts] (2000; as Anna Kadyjewska; co-authors: Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina) and Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły [From Slavic psalms to Roman meditations. On Karol Wojtyła’s artistic style] (2013), editor of a number of edited works, organizer of a conference series devoted to the language of authors.

Anna Kozłowska (1973) – dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor Instytutu Językoznawstwa, kierownik Katedry Badań nad Językiem Autorów. W latach 1996–2003 członek zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania: język pisarzy, zwłaszcza Cypriana Norwida i Karola Wojtyły, metodologia językoznawstwa, stylistyka i składnia. Autorka licznych prac naukowych z zakresu językoznawstwa i norwidologii, w tym monografii Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida (2000; jako Anna Kadyjewska; współautorzy: Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina) i Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły (2013), redaktor kilku tomów zbiorowych, współorganizator cyklu konferencji poświęconych językowi pisarzy.