Anna Kołos

Anna Kołos (b. 1987) – has her PhD in Literary Studies. She defended her doctoral thesis, titled “Skepticism in Polish Baroque Literature,” in 2015 at the Department of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. In 2013, she published a book titled “Fides quaerens intellectum.” Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Aside from early intellectual culture, her main research interests include imagology, postcolonialism, theories of monstrosity, mental geography and images of “foreign” cultures in writing. Since 2015, she has been a participant of the NCN Grant Project Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku) . Since 2107, she has worked at the Poznan Association for Friends of the Sciences.

Anna Kołos (ur. 1987) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską pt. „Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku” obroniła w 2015 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku opublikowała książkę pt. „Fides quaerens intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poza dawną kulturą intelektualną jej główne zainteresowania obejmują imagologię, postkolonializm, badania nad monstrualnością, geografią mentalną i wizerunek „obcych” kultur w piśmiennictwie. Od 2015 roku uczestniczy w grancie NCN Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku) . Od 2017 roku pracuje w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.