Anna Kołos

Anna Kołos (ur. 1987) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską pt. „Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku” obroniła w 2015 roku na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne zainteresowania obejmują dawną kulturę intelektualną i historię idei ze szczególnym uwzględnieniem związków literatury z filozofią, dyskursem naukowym i religią. Ponadto zajmuje się imagologią, badaniami nad monstrualnością, geografią mentalną i wizerunkiem „obcych” kultur w piśmiennictwie. W 2013 roku opublikowała książkę pt. „Fides quaerens intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

Anna Kołos (b. 1987) has a Ph.D in the field of Literary
Studies. She defended her doctoral thesis, entitled Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku (Skepticism in the Literature of the Polish Baroque), in 2015 at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz
University in Poznań. Her main interests include ancient intellectual culture and the history of ideas with particular attention to connections between literature and philosophy, scientific discourse, and religion. She also works on imagology, monstrosity studies, mental geography and images of “Other” cultures in writing. In 2013 Kołos published a book entitled „Fides quaerens intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (“Fides Quaerens Intellectum.” Faith and Reason in the Baroque Conceptism of Maciej Kazimierz Sarbiewski and Stanisław Herakliusz Lubomirski).