Alina Świeściak

Alina Świeściak – literary scholar at the Institute of Literature of the University of Silesia. Her research interests include 20th-century and 21st-century Polish literature. Recently, she has published the book Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem [The art factor: Polish avant-garde and post-avant-garde poetry between autonomy and commitment] (Krakow 2019). She is the editor-in-chief of the cultural quarterly “Opcje” [Options]; since 2019, she is on the Wisława Szymborska award committee.

Alina Świeściak – pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się polską literaturą XX-wieczną i najnowszą. Ostatnio opublikowała książkę Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem (Kraków 2019). Redaktor naczelna kwartalnika kulturalnego „Opcje”; od 2019 roku członkini kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.