Aleksander Nawarecki

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; badacz osobliwości, edytor i komentator poezji ks. Baki (Czarny karnawał, Wrocław 1991), autor prac o roślinach i zwierzętach w literaturze (Pokrzywa, Chorzów-Sosnowiec 1996), o przedmiotach (Parafernalia, Katowice 2014), esejów Mickiewiczowskich (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) i silezjologicznych (Lajerman, Gdańsk 2011). Współautor podręcznika Przeszłość to dziś (Warszawa 2003), redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000-2003) oraz Historycznego słownika terminów literackich (w przygotowaniu).

A professor and director of the Department of Literary Theory at Silesian University; a scholar of curiosities, editor of and commentator on the poetry of Józef Baka (Czarny karnawał [Black Carnival], Wrocław 1991), author of books on plants and animals in literature (Pokrzywa [Nettle], Chorzów-Sosnowiec 1996), on objects (Parafernalia [Paraphernalia], Katowice 2014), essays on Mickiewicz (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) and on Silesia (Lajerman [Organ-Grinder], Gdańsk 2011). He is the coauthor of the textbook Przeszłość to dziś (The Past is Today, Warszawa 2003), editor of the series Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000-2003) and of the book Historyczny słownik terminów literackich (Historical Dictionary of Literary Terms; in preparation).