Adrian Gleń

Adrian Gleń – dr hab., eseista, krytyk literacki, historyk literatury polskiej XX i XXI wieku, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, od roku 2020 kieruje pracami Katedry Literatury Polskiej przy Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Sekretarz redakcji „Stylistyki” (dział literaturoznawczy – od roku 2021). Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem kilkunastu monografii (poświęcone m.in. twórczości Białoszewskiego, Juliana Kornhausera, Stasiuka, heideggerowskim inspiracjom w literaturze). Prace naukowe i eseje publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Ruchu Filozoficznym”, „Sztuce i Filozofii”, „E(r)rgo”. Razem z synem Juliana Kornhausera, Jakubem, opiekuje się dorobkiem poety. Doprowadził do wydania Wierszy zebranych (Poznań 2015), Prozy zebranej (Poznań 2017) oraz Krytyki zebranej (Poznań 2018–2020, t. 1–2) Juliana Kornhausera. Ostatnio opublikował tom szkiców i studiów krytycznoliterackich (Nie)zupełnie prywatnie (Kraków 2021) oraz monografię poświęconą pisarstwu Wojciecha Kassa (Światło wiersza, Kraków 2022). Mieszka pod Opolem.

Adrian Gleń – PhD, D. Litt., essayist, literary critics, historian of Polish literature of 20th and 21st centuries, professor at the Institute of Literature, University of Opole, head of the Department of Polish Literature at the Institute of Literature (from 2020). Editorial secretary in “Stylistyka” (department of literature studies – from 2021). Editor of several edited volumes, author of numerous monographs (e.g. on the works of Białoszewskie, Julian Kornhauser, Stasiuk, Heidegge inspirations in literature). He has published his papers in “Teksty Drugie”, “Pamiętnik Literacki”, “Ruch Literacki”, “Przestrzenie Teorii”, “Ruch Filozoficzny”, “Sztuka i Filozofia”, “E(r)rgo”. Jointly with Jakub Kornhauser (son of Julian Kornhauser) he looks after Kornhauser’s oeuvre. Recently he published a volume of critical-literary studies (Nie)zupełnie prywatnie [(Not) completely private] (Kraków 2021) and a monograph on Wojciecha Kass’s works (Światło wiersza [Poem’s light], Kraków 2022). He lives near Opole.