Zuzanna Sala

Zuzanna Sala (1994) – Ph.D. student at the literary studies program of Doctoral School of the Humanities at the Jagiellonian University; literary critic, deputy editor-in-chief of “KONTENT” quarterly, co-founder of KONTENT foundation. She has published, inter alia in “Wielogłos” and monographs “„Doświadczenia negatywne w poezji XXI wieku” [„Negative experiences in 21st c. poetry”] (Toruń 2017) and „Współczesne życie literackie” [“Contemporary literary life”] (Toruń 2018).

Zuzanna Sala (1994) – doktorantka programu literaturoznawstwo w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyczka, wiceredaktorka naczelna kwartalnika „KONTENT”, współzałożycielka fundacji o tej samej nazwie. Publikowała między innymi w „Wielogłosie” oraz w monografiach „Doświadczenia negatywne w poezji XXI wieku” (Toruń 2017) i „Współczesne życie literackie” (Toruń 2018).