Zofia Paetz

Zofia Paetz – born in 1998, PhD candidate at AMU Schoold of Languages and Literatures. Her research interests focus on the descriptive turn and literary description in terms of studies into presence, as well as literary and scientific theory. Graduate of a literature curation M.A. program, passionate about popularization and animation of culture.

Zofia Paetz – ur. 1998 r., doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM. Naukowo zajmuje się zwrotem deskryptywnym i opisem literackim w świetle badań nad obecnością. Absolwentka specjalizacji kuratorstwo literatury na studiach drugiego stopnia zaangażowana w działalność na rzecz popularyzacji wiedzy i animacji kultury. Interesuje się teorią literatury i nauki.