Wiktoria Klera

Wiktoria Klera (b. 1984) is a doctor of the humanities and literary critic. Her research focuses on authors of the “Brulion” generation, and in particular, Marcin Świetlicki (she is author of the monograph “The Stubborn Refrain.” The Work of Marcin Świetlicki, Wydawnictwo Pasaże, Krakow 2017). Other research interests include Marcin Baran, Marcin Sendecki, and noir poetry. She has taught courses at the University of Szczecin, the High School of the Humanities of the Association for Sharing Knowledge in Szczecin, Collegium Balticum and Stargardinum Stargardzka High School. She works at the National Museum in Szczecin Press. Her criticism has been published in the journals “Pogranicze,” “Portret,” “eleWator,” “artPapier,” “eCzas Kultury,” “Arterie,” “Autobiografia,” and “Fragile.” She is also a poet.

Wiktoria Klera – ur. 1984 r., doktor nauk humanistycznych, krytyk literatury, w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim autorami pokolenia „brulionu”, w szczególności Marcinem Świetlickim (autorka monografii „Namolna refreniczność”. Twórczość Marcina Świetlickiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2017), Marcinem Baranem i Marcinem Sendeckim oraz wierszami noir. Zajęcia ze studentami prowadziła na Uniwersytecie Szczecińskim, w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Collegium Balticum i Stargardzkiej Szkole Wyższej Stargardinum. Pracuje w Wydawnictwie Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teksty krytyczne publikowała w „Pograniczach”, „Portrecie”, „eleWatorze”, „artPapierze”, „eCzasie Kultury”, „Arteriach” „Autobiografii”, „Fragile”. Autorka wierszy.