Wiesław Ratajczak

Wiesław Ratajczak (1969) – literary historian, scholar of Polish literature of the second half of the 19th c. and its reception, professor at the Department of Studies on European Tradition at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (2000) [Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) and the 19th c.], Słownik motywów literackich (2006) [A dictionary of literary motifs], Literatura polska XIX wieku (2008) [Polish literature of the 19th c.], Conrad i koniec epoki żaglowców (2010) [Conrad and the end of the era of sailboats], „Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem”. Myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich ich adherentów 1876–1918. Antologia publicystyki [“Thus conservatism is positivism.” The sociopolitical thought of young Warsaw conservatists and their adherents, 1876-1918. An anthology of political writing (with Maciej Gloger, 2018), Spór o Conrada 1945–1948 [An argument about Conrad, 1945-48] (2018), Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego [Saved, unsoothed … About Włodzimierz Odojewski’s works] (with Jolanta Nawrot, 2019). Editor and co-editor of volumes like Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006) [Europeanness and familiarity. Józef Ignacy Kraszewski’s Horizons], Norwid – artysta [Norwid – the artist] (2010), W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876–1918 [In the circle of Warsaw young conservatists 1876–1918] (2015), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku [Krasiński and Kraszewski versus European romanticism and dilemmas of the 19th c.] (2016), Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny (2021) [Designing independence and the heritage of the Polish language], W Wielkopolsce i nie tylko. Materiały z konferencji „Za wiarę i wolność” w 250. Rocznicę konfederacji barskiej (2022) [In Wielkopolska and beyond. Proceedings from the „For faith and freedom” conference on the 250th anniversary of the Bar Confederation].

Wiesław Ratajczak (1969) – historyk literatury, badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku i jej recepcji, dr hab., profesor w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską UAM. Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (2000), Słownik motywów literackich (2006), Literatura polska XIX wieku (2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (2010), „Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem”. Myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich ich adherentów 1876–1918. Antologia publicystyki (wspólnie z Maciejem Glogerem, 2018), Spór o Conrada 1945–1948 (2018), Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego (wspólnie z Jolantą Nawrot, 2019). Redaktor i współredaktor tomów zbiorowych, między innymi: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006), Norwid – artysta (2010), W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876–1918 (2015), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (2016), Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny (2021), W Wielkopolsce i nie tylko. Materiały z konferencji „Za wiarę i wolność” w 250. rocznicę konfederacji barskiej (2022).