Verita Sriratana

Stypendystka Fundacji Anandamahidola pod Królewskim Patronatem JKM Króla Tajlandii, odbiorczyni Narodowego Stypendium Słowackiego, zdobyła tytuł licencjata na Chulalongkorn University, magisterium w zakresie kolonialnej/postkolonialnej literatury w języku angielskim obroniła na Uniwersytecie w Warwick, natomiast stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie St. Andrews. Obecnie jest wykładowczynią w Katedrze Anglistyki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Chulalongkorn. Jej książka pod tytułem „Particular Modernity/Modernism: Locating Modernist Moments in Czech and Slovak Literature” zostanie opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

A former recipient of the Anandamahidol Foundation Scholarship under the Royal Patronage of HM the King of Thailand and a former recipient of the Slovak National Scholarship, earned her BA degree in English from Chulalongkorn University, her MA degree in Colonial/Postcolonial Literature in English from the University of Warwick and her PhD degree in English from the University of St Andrews. She is currently a lecturer at the Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Her forthcoming book entitled Particular Modernity/Modernism: Locating Modernist Moments in Czech and Slovak Literature will be published by Comenius University in Bratislava.