Urszula Kowalska-Nadolna

Urszula Kowalska-Nadolna – A lecturer at the Institute of Slavonic Philology at AMU. Main research interests include: contemporary Czech literature; Prague Spring and its impact on the Czech culture, literature, history and national identity; post-1968 Czech emigration, literature and politics; historical memory and pop culture. Author of two monographs: „Tato noc nebude kratká”. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej (2015) and Pan śpiewak świat widzi ponuro”. Słowiański bard, popularny tekściarz czy ponadczasowy poeta? O twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego (2016).

Urszula Kowalska-Nadolna – adiunkt Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne zainteresowania badawcze to: współczesna literatura czeska, wydarzenia Praskiej Wiosny i ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową, emigracja czeska po roku 1968, literatura i polityka, pamięć historyczna i popkultura. Autorka dwóch monografii: „Tato noc nebude kratká”. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej (2015) oraz „Pan śpiewak świat widzi ponuro”. Słowiański bard, popularny tekściarz czy ponadczasowy poeta? O twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego (2016).