Tomasz Ewertowski

Tomasz Ewertowski – ur. 1985, doktor nauk humanistycznych, wykładowca języka i kultury polskiej na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, kierownik grantu NCN Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku) , realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Dwie twarze latinitas. Recepcja kultury łacińskiej w dziełach Adama Mickiewicza i Lazy Kosticia oraz wielu artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach w Polsce, Serbii, Chinach, Rosji, Kazachstanie, Japonii.

Tomasz Ewertowski, PhD (b. 1985) is a lecturer in Polish language and culture at Shanghai International Studies University. He directs the NCN grant titled China in Polish and Serbian Travel Writing (Eighteenth and Nineteenth Centuries) at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He is the author of the book Dwie twarze latinitas. Recepcja kultury łacińskiej w dziełach Adama Mickiewicza i Lazy Kosticia and several articles published in anthologies and journals in Poland, Serbia, China, Russia, Kazakhstan and Japan.