Tomasz Cieślak-Sokołowski

PhD, assistant professor in the Department of Contemporary Criticism of the Department of Polish at Jagiellonian University, literary critic and historian. Author of the books “Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (“My Made Universe”: On the Poetry of Janusz Szuber, 2004), and Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (The Linguistic Moment. On the Early Writings of Ryszard Krynicki and Stanisław Barańczak, 2011). Co-editor (with Dorota Kozicka) of the books Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem (Critical Discourses at the Threshold of the Twenty-First Century: Between the Market and the University, 2007), Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (The 1910 Formation. Witnesses to Modernity, 2011). Co-translator with Kacper Bartczak of Marjorie Perloff’s 21st-Century Modernism: The “New” Poetics (2012, Polish edition 2014). He is a member of the editorial board of Nowa Dekada Krakowska (New Kraków Decade), and editor at Nowa Dekada (New Decade).

Dr, adiunkt Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, krytyk i historyk literatury. Autor książek „Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004), Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2011). Współredaktor (wraz z Dorotą Kozicką) tomów Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem (2007), Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (2011). Z Kacprem Bartczakiem przełożył książkę Marjorie Perloff Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki (2012, wyd. 2014). Członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, redaktor prowadzący „Nowej Dekady” (serwisu krytycznego).