Tadeusz Sucharski

Tadeusz Sucharski – Pomeranian University in Słupsk; professor, historian of Polish and Russian literature. His research interests include Polish literature of the Second Emigration; connections between Polish literature and Russian and Ukrainian literature; literature and the experience of totalitarianism; works of Fyodor Dostoyevsky. He is the author of: Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego; Polskie poszukiwania ‘innej’ Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji [Herling-Grudziński’s Dostoyevsky; Polish search for the ‘other’ Russia. On the Russian trend in the literature of the Second Emigration] (Aleksander Brückner Prize of the Polish Academy of Sciences in the field of literature and philology Award (2011)); Literatura polska z sowieckiego ‘domu niewoli’. Poetyka. Aksjologia. Twórcy [Polish literature from the Soviet ‘house of captivity’. Poetics. Axiology. Writers] (Kraków 2021); Od Parandowskiego do Staffa. Rosja w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Szkice [From Parandowski to Staff. Russia in Polish literature of the last century. Sketches] (Gdańsk 2023). He is the editor of Dostojewski i inni. Literatura. Idee. Polityka [Dostoevsky and others. Literature. Ideas. Politics] and the co-editor of Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku; Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej [Spaces of fear. Fear in 19th-century and 20th-century culture and art; Autobiography and others. Essays in the honor of Professor Małgorzata Czermińska]; Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – Україна. Спадщина і сучасність [Poland – Ukraine. Heritage and the present. Польща – Україна. Спадщина і сучасність]; Polacy – Ukraińcy: historia, która łączy i dzieli [Poles – Ukrainians: history that connects and divides]; Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku [Between Russophobia and Russophilia. Views, attitudes and realizations in Polish 19th-century and 20th-century literature]; Poza rusofobią a rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku [Beyond from Russophobia and Russophilia? Views, attitudes and realizations in Polish 19th-century and 20th-century literature] (Słupsk 2019).

Tadeusz Sucharski – prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku; historyk literatury polskiej i rosyjskiej. Zainteresowania naukowe: polska literatura Drugiej Emigracji; związki literatury polskiej z literaturą rosyjską i ukraińską; literatura i doświadczenie totalitaryzmu; twórczość Fiodora Dostojewskiego. Autor książek: Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego; Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji (Nagroda Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera w dziedzinie literatury i filologii, 2011); Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy (Kraków 2021). Redaktor książki Dostojewski i inni. Literatura. Idee. Polityka; współredaktor książek: Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku; Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej; Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – Україна. Спадщина і сучасність; Polacy – Ukraińcy: historia, która łączy i dzieli; Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku; Poza rusofobią a rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Słupsk 2019).