Sonia Nowacka

Sonia Nowacka (1994) – PhD candidate at Doctoral College of Faculty of Philology, University of Wrocław. Her research interests include poetry of 20th and 21st centuries, as well as rhetorical aspects of disputes of literary critics. She is currently working on her PhD dissertation under prof. Joanna Orska, about post-1956 critical-literary strategies.

Sonia Nowacka (ur. 1994) – doktorantka Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się poezją XX i XXI wieku oraz retorycznymi aspektami sporów krytyki literackiej. Przygotowuje rozprawę dotyczącą strategii krytycznoliterackich po 1956 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Orskiej.