Sławomir Iwasiów

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki. Autor książki Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku (Szczecin – Zielona Góra 2013), a także artykułów z zakresu najnowszej literatury i wybranych zagadnień medioznawczych. Wspólnie z Jerzym Madejskim zredagował Interpretatywny słownik terminów kulturowych (Szczecin 2014). Współpracuje z działem literatury dwutygodnika „artPAPIER”. Od 2008 roku jest redaktorem prowadzącym Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego). Zastępca kierownika Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przy Wydziale Filologicznym US.

PhD in the humanities, literary scholar, literary critic. Author of the book Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku (Representations of Europe in 21st Century Polish Prose, Szczecin – Zielona Góra 2013), and of articles dealing with the latest trends in literature and selected media studies issues. Co-editor with Jerzy Madejski of the Interpretatywny słownik terminów kulturowych (Interpretative Dictionary of Cultural Terms, Szczecin 2014). Frequent collaborator with the literature department of the biweekly artPAPIER. Since 2008 he has been a copyreader for the West Pomeranian educational bimonthly Refleksje (Reflections). He is employed as a lecturer at the Department of Media and Communication at the Institute of Polish and Cultural Studies at the University of Szczecin. He is deputy head of the School of Polish Language and Culture for Foreigners at the Philological Faculty of the University of Szczecin.