Shuai Tong

Shuai Tong – ur. w 1986 r., absolwent Uniwersytetu Tsukuba w Japonii z tytułem magistra edukacji, jest obecnie doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze i kierunek studiów doktoranckich obejmują analizę tekstualną opisu literackiego w kontekście literatury światowej z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metodologii łączącej psychoanalizę i ekokrytykę.

Shuai Tong – graduated from the University of Tsukuba in Japan with a Master’s Degree in Education, born in 1986, is currently a doctoral student at the Doctoral School of Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań. His research interests and direction of the PhD program include the textual analysis of literary description in the context of world literature using an interdisciplinary methodology that combines psychoanalysis and ecocriticism.