Piotr Pławuszewski

Dr, pracownik Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół teorii/praktyki kina dokumentalnego oraz historii filmu polskiego. Autor monografii twórczości Władysława Ślesickiego (w druku); współredaktor tomu Pogranicza dokumentu (Poznań 2012) oraz monograficznego numeru pisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (t. XIV, 2014); publikował m.in. w „Images”, „Kinie”, „Kwartalniku Filmowym”, „Pleografie” i „Ekranach”.

PhD, is employed at the Department of Film, Television, and New Media at Adam Mickiewicz University; his research interests focus primarily on the theory and practice of documentary film and the history of Polish film. He has written a monograph on the work of Władysław Ślesicki (currently in the course of issue), and is co-editor of the volume Pogranicza dokumentu (Borderlands of the Documentary, Poznań 2012) and a thematic issue of Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication (vol. XIV, 2014). He has published work in journals including Images, Kino, Kwartalnik Filmowy, Pleografia and Ekrany.